Wnioski i dokumenty

Wnioski i dokumenty

Radimed Sp. z o.o. – dokumenty dla Pacjenta

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKU BADANIA HISTOPATOLOGICZNEGO pobierz
WNIOSEK O WYDANIE KOPII DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ pobierz
WNIOSEK O WYDANIE ODPISU WYNIKU BADANIA HISTOPATOLOGICZNEGO pobierz
INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA DO KOLONOSKOPII CitraFleet
INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA DO KOLONOSKOPII FORTRANS

eWUŚ

Od 1 stycznia 2013 r. uruchomiony został elektroniczny system weryfikacji uprawnień Pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ (eWUŚ).

  1. Pacjent, który chce skorzystać ze świadczenia, jest zobowiązany przedstawić dokument  z numerem PESEL (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacje rencisty lub emeryta), w celu potwierdzenia prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.
  2. W sytuacji, gdy Pacjent otrzyma informację, że NFZ nie potwierdził jego uprawnień do bezpłatnych świadczeń, powinien złożyć oświadczenie w rejestracji placówki. Taki dokument Pacjent składa tylko wówczas, gdy jest przekonany o swoim prawie do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.
  3. W przypadku złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, NFZ wystąpi z żądaniem zwrotu poniesionych kosztów.
  4. Pacjent z niepotwierdzonym uprawnieniem, który nie złożył oświadczenia, może skorzystać wyłącznie ze świadczeń według cennika placówki Radimed Sp. z o.o.