Neurologia, konsultacja,

KONSULTACJA NEUROLOGICZNA

Zapraszamy już od stycznia 2023 r.

 

NEUROLOGIA – [gr. neúron ‘nerw’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’], dział medycyny obejmujący diagnostykę i leczenie chorób układu nerwowego, zarówno org., jak i czynnościowych.

Współczesna neurologia zajmuje się chorobami mózgu, móżdżku, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych, autonomicznego układu nerwowego, niektórymi chorobami mięśni i układu wewnątrzwydzielniczego, a także nerwicami. Diagnostyka neurologiczna, oprócz podstawowych badań klinicznych, obejmuje wywoływanie odruchów, analizę płynu mózgowo-rdzeniowego, badania rentgenowskie, tomografię, i in.

źródło: https://encyklopedia.pwn.pl/