Procedury diagnostyczne dolnego odcinka przewodu pokarmowego

Procedury diagnostyczne dolnego odcinka przewodu pokarmowego

  • Kolonoskopia diagnostyczna;
  • Kolonoskopia diagnostyczna z biopsją i badaniem histopatologicznym;
  • Kolonoskopia z polipektomią i badaniem histopatologicznym;
  • Kolonoskopia z użyciem plazmy argonowej;
  • Rektoskopia;
  • Sigmoidoskopia;
  • Gumkowanie żylaków odbytu metodą Barrona.