Procedury diagnostyczne górnego odcinka przewodu pokarmowego

Procedury diagnostyczne górnego odcinka przewodu pokarmowego

  • Gastroskopia diagnostyczna;
  • Gastroskopia z testem ureazowym (helicobacter pylori);
  • Gastroskopia z biopsją i badaniem histopatologicznym;
  • Gastroskopia bezstresowa, przeznosowa;
  • pH-metria;
  • Endosonografia (EUS);
  • Leczenie otyłości metodą zakładania balonu wewnątrzżołądkowego (BIB).