Dokumenty dla Pacjenta

Dokumenty dla Pacjenta

Wnioski


  • WNIOSEK O WYDANIE KOPII DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ – pobierz
  • WNIOSEK O WYDANIE ODPISU WYNIKU BADANIA HISTOPATOLOGICZNEGO – pobierz

Upoważnienia


  • UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKU BADANIA HISTOPATOLOGICZNEGO – pobierz

Przygotowanie do badań


  • INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA DO KOLONOSKOPII – CitraFleet
  • INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA DO KOLONOSKOPII – FORTRANS

Zgody na badania


Program Badań Przesiewowych