Dokumenty dla Pacjenta

Dokumenty dla Pacjenta

Wnioski


  • WNIOSEK O WYDANIE KOPII DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ – pobierz
  • WNIOSEK O WYDANIE ODPISU WYNIKU BADANIA HISTOPATOLOGICZNEGO – pobierz
  • WNIOSEK O WYDANIE BLOCZKA PARAFINOWEGO – pobierz

Upoważnienia


  • UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU KSEROKOPII DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ – pobierz
  • UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKU BADANIA HISTOPATOLOGICZNEGO – pobierz
  • UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU OPISU BADANIA – pobierz

Przygotowanie do badań


  • INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA DO KOLONOSKOPII Fortrans pobierz
  • INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA DO KOLONOSKOPII CitraFleet – pobierz

Program Badań Przesiewowych

  • ANKIETA PRZED KOLONOSKOPIĄ (PBP) – pobierz