Zabiegi na drogach żółciowych i trzustce

Zabiegi na drogach żółciowych i trzustce

  • Usuwanie kamieni z dróg żółciowych i trzustkowych
  • Poszerzanie i protezowanie zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych
  • Zakładanie protez samorozprężalnych (stentów) do dróg żółciowych
  • Przezskórna cholangiografia i drenaż dróg żółciowych (PTC)
  • Przezskórna cholangiografia z zalożeniem protezy samorozprężalnej
  • Drenaż endoskopowy torbieli okołotrzustkowych pod kontrolą endosonografii (EUS)
  • Endosonografia przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i trzustki
  • Endoskopowa cholongiopankreatografia wsteczna (ECPW)