„Mały Pacjent – poradnik dla rodziców i personelu”

Podręcznik „Mały Pacjent – Poradnik dla rodziców i personelu” to publikacja skierowana przede wszystkim do opiekunów prawnych i faktycznych małoletnich pacjentów, a także środowiska medycznego.
Podręcznik ten można również polecić wszystkim innym osobom zainteresowanym poruszonym zagadnieniem.

Głównymi zaletami wskazanej publikacji jest to, że w sposób przystępny ujmuje tematykę praw pacjenta, o których mowa w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Czytelnik uzyskuje nie tylko wiedzę o kluczowych prawach pacjenta, ale także otrzymuje wskazówki/porady odnośnie możliwości umiejętnego postępowania z małym świadczeniobiorcą w zakresie zrozumienia nurtujących go problemów związanych z chorobą i postępowaniem terapeutycznym.

Przybliżona tematyka zachowań dziecka i wyrażania przez niego emocji oraz kryjących się za nimi potrzebami związanymi m.in. z hospitalizacją – jest cennym źródłem dla wszystkich odbiorców tej publikacji, z uwagi na poruszone w niej kwestie, które mają istotne znaczenie dla współuczestniczenia zarówno małego pacjenta, jego opiekunów jak i personelu medycznego w procesie leczniczym.

Podkreślenia wymaga fakt, iż publikacja „Mały Pacjent – poradnik dla rodziców i personelu”, opracowana została przez specjalistów w dziedzinie psychologii, socjologii mających doświadczenie w pracy z małymi świadczeniobiorcami, tym samym zwiększa jej walor praktyczny i merytoryczny.

Krystyna Barbara Kozłowska
Rzecznik Praw Pacjenta